Baskı ve Boya Yardımcıları
Bercolin Pigment Pastaları
Berqua Renk Pastaları
Kullanılmaya Hazır Pastalar
Özel Efekt Ürünleri
Dijital Baskı Boyaları
Baskı ve Boya Yardımcıları

Binder

Binder
BINDER 2202

Yüksek haslık ve mükemmel renk doygunluğu veren pigment baskı ve boyama için geliştirilmiş akrilik binder.

An acrylic binder developed for pigment printing and padding with high fastness results and excellent color yield.
BINDER UC

Yüksek haslık, yumuşak tuşe ve mükemmel renk doygunluğu veren pigment baskı ve boyama için geliştirilmiş akrilik binder.

An acrylic binder developed for pigment printing and padding with high fastness result , soft handle and excellent color yield.
BINDER PD

Yüksek haslık, yumuşak tuşe ve mükemmel renk doygunluğu veren pigment baskı ve boyama için geliştirilmiş poliüretan binder.

A polyurethane binder developed for pigment printing and padding with high fastness results, soft handle and excellent color yield.

Kıvamlaştırıcı
Kıvamlaştırıcı
THICKENER VMF

Pat viskozitesini ayarlamak, ayrıca pigment boyama sistemlerinde flotte homojenitesini sağlamak ve migrasyonu azaltmak içim geliştirilmiş sentetik kıvamlaştırıcı.

Synthetic thickening agent for adjusting the viscosity in pigment printing and for rheology modifier and decreasing the dye migration in pigment dyeing process.",,,,
THICKENER 303

Pigment baskıda kontür keskinliği için reoloji düzenleyici.

Rheology modifier for achieving sharp pigment prints.",,,,
THINKENER CPK

Pigment baskı için geliştirilmiş akrilik esaslı sentetik kıvamlaştırıcı.

Acrylic based synthetic thinkener developed for pigment printing.",,

Baskı ve Boya Yardımcıları
Bask,? ve Boya Yard,?mc,?lar,?
SOFTENER SP

Silikon bazlı pigment baskı yumuşatıcısı.

Silicon based softener for pigment printing.",,,,
COLEN CYE

Pigment boyama için polimerik renk verimi arttırıcı.

Polymeric color yield enhancer for pigment padding.",,,,
KATEX EP

Pigment çektirme için katyonik mordanlayıcı.

Cationic mordant for pigment exhaust.",,,,
ANTIDRY N

Baskı sırasında şablonda kurumaları geciktirici ürün.

Anti-drying agent for pigment printing.",,,,
ANTIBLOCK

Pigment baskı için şablon tıkanmasını önleyici ürün.

Screen anti-blocking agent for pigment printing.",,,,
REDUCER K

Pigment aşındırıcı baskı için aşındırma ajanı.

Reducing agent for pigment discharge printing.",,,,
CROSSFIX CLF

Pigment baskıda yıkama ve yaş sürtme haslığını geliştiren , düşük formaldehitli çapraz bağlayıcı.

Low formaldehyde crosslinker for improving the wash and the wet crock fastnesses in pigment printing.",,,,
CROSSFIX CLF-E

Pigment baskıda yıkama ve yaş sürtme haslığını geliştiren, düşük formaldehitli çapraz bağlayıcı.

Low formaldehyde crosslinker for improving the wash and wet crock fastnessess in pigment printing.",,,,
CROSSFIX CNF

Pigment baskı ve boyamada haslık arttırıcı formaldehitsiz fiksatör - düşük sıcaklık baskı fikse yardımcısı.

Non-formaldehyde fixator for improving the fastnesses in pigment printing and dyeing- Fixing agent for low temperature printing.",,

 

Bercolin Pigment Pastaları

  g_kggunestermometrederecepkonstras
yellow_c3g
YELLOW
C3G
   30


   1/9
    7


    6
   4-5


    4
  4-5


  4-5
   4


  3-4
sol
yellow_c2g
YELLOW
C2G
   25


   1/9
    7


    6
  4-5


  3-4
  4-5


  4-5
   4


  2-3
alt_b
yellow_gg
YELLOW
GG
   30


   1/9
   7


  6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4


   3
sol
yellow_gn
YELLOW
GN
   30


   1/9
  6-7


   4
   4-5


    3
   4


   4
   3


  1-2
alt_b
yellow_bg
YELLOW
BG
   30


   1/9
  6-7


   4
   4-5


    3
   4


   4
   3


  1-2
alt_b
yellow_cg
YELLOW
CG
   30


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4


   3
alt_b
yellow_brn
G.YELLOW
BRN
   30


   1/9
   5


   4
   4-5


   3
   4


   4-5
   3


   2
bos
g_yellow_bct
G.YELLOW
BCT
   30


   1/9
   5


   4
   4-5


   3
   4


   4-5
   3


   2
bos
g_yellow_cr
G.YELLOW
CR
   30


   1/9
   7


   7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4


   3-4
sol
g_yellow_c2r
G.YELLOW
C2R
   30


   1/9
   7


   7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4


   4
sol
g_yellow_br
G.YELLOW
BR
   30


   1/9
   6-7


   5-6
   4-5


   2-3
   4


   4-5
   3-4


   2-3
sol
g_yellow_b3r
G.YELLOW
B3R
   30


   1/9
   6-7


   5-6
   4-5


   3-4
   4


   4-5
   3-4


   2-3
sol
orange_cy
ORANGE CY
   30


   1/9
   6


   3-4
   4-5


   4
   4


   4-5
   3


   2
alt_b
orange_cr
ORANGE CR
   25


   1/9
   7


   5-6
   4-5


   4
   4-5


   4-5
   4


   3
sol
orange_b2r
ORANGE B2R
   25


   1/9
   7-8


   6
   4-5


   3
   4-5


   4-5
   2-3


   1
   -


   -
scarlet_cy
SCARLET CY
   25


   1/9
   6-7


   5
   4-5


   4-5
   4


   4-5
   4-5


   4
sol
scarlet_cyd
SCARLET CYD
   25


   1/9
   6-7


   5
   4-5


   4
   4


   4-5
   4


   4
sol
scarlet_cbe
SCARLET CBE
   25


   1/9
   6-7


   4-5
   4-5


   3
   4


   4-5
   1-2


   1
scarlet_cb
SCARLET CB
   25


   1/9
   6-7


   4-5
   4-5


   3
   4


   4-5
   4


   1
scarlet_c2b
SCARLET C2B
   25


   1/9
   7-8


   6
   4-5


   4
   4-5


   4-5
   2


   1-2
red_b
RED B
   30


   1/9
   7-8


   6-7
   4-5


   4
   4-5


   4-5
   4


   4
bos
red_cb
RED CB
   30


   1/9
   6-7


   5
   4-5


   3-4
   4


   4-5
   3


   2-3
red_ba
RED BA
   25


   1/9
   7


   6-7
   5


   4
   4-5


   4-5
   4-5


   4
alt_b
red_c2b
RED C2B
   25


   1/9
   7-8


   7-8
   5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
red_b3b
RED B3B
   30


   1/9
   6-7


   4-5
   4-5


   4
   4-5


   4-5
   4


   3-4
red_b3n
RED B3N
   30


   1/9
   6-7


   4-5
   4-5


   4
   4-5


   4-5
   4


   3-4
alt_b
bordeaux_cbr
BORDEAUX CBR
   30


   1/9
   5-6


   3
   4-5


   3
   3-4


   4
   1-2


   1
   -


   -
fuchsia_tp-4
FUCHSIA TP-4
   30


   1/9
   7


   7
   5


   4-5
   4-5


   4
   4-5


   4-5
sol
fushsia_tp_5
FUCHSIA TP-5
   30


   1/9
   7


   6
   5


   4
   4-5


   4
   4-5


   4
alt_b
red_violet_cr
RED VIOLET CR
   30


   1/9
   7


   5
   4-5


   4
   4-5


   4-5
   4


   4
alt_b
violet_cb
VIOLET CB
   25


   1/9
   7


   6-7
    5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
violet_bs
VIOLAET BS
   30


   1/9
   7


   6-7
   5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
violet_cbe
VIOLAET CBE
   30


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4
alt_b
navy_blue_b3r
NAVY BLUE B3R
   30


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4
sol
navy_blue_bmr
NAVY BLUE BMR
   30


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4
sol
navy_blue_bs
NAVY BLUE BS
   30


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4
sol
navy_blue_cr
NAVY BLUE CR
   25


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4
sol
navy_blue_bdr
NAVY BLUE BRD
   30


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4


   4-5
   4-5


   4
sol
blue_cr
BLUE CR
   30


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4
sol
blue_br
BLUE BR
   25


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4
sol
blue_bra
BLUE BRA
   25


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4
sol
blue_cg
BLUE CG
   20


   1/9
   7-8


   7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
blue_b2g
BLUE B2G
   30


   1/9
   7


   7
   4-5


   4
   4-5


   4-5
   4-5


   4
alt_b
green_cb
GREEN CB
   30


   1/9
   7-8


   7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
brown_cy
BROWN CY
   25


   1/9
   6-7


   3-4
   4-5


   4-5
   4


   4
   3-4


   1-2
bos
brown_cr
BROWN CR
   30


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
brown_b3r
BROWN B3R
   30


   1/9
   6-7


   4-5
   5


   4-5
   4-5


   4-5
   4


   3
   -


   -
brown_s3r
BROWN S3R
   25


   1/9
   6-7


   6
   4-5


   4
   4


   4
   3-4


   3
bos
brown_crt
BROWN CRT
   20


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
bos
dark_brown_raf
DARK BROWN RAF
   25


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
black_cb
BLACK CB
   25


   1/9
   7


   7
   5


   5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
black_c2b
BLACK C2B
   25


   1/9
   7


   7
   5


   5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
black_cf
BLACK FB
   25


   1/9
   7


   7
   5


   5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
black_cf
BLACK CF
   25


   1/9
   7


   7
   5


   5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
black_cds
BLACK CDS
   25


   1/9
   25

   7


   7
   1/9
   5


   5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
black_sb
BLACK SB
   25


   1/9
   7


   7
   5


   5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
yellow_hp_3g
YELLOW HP-3G
   30


   1/9
   8


   7-8
   5


   5
   4-5


   5
   4-5


   4-5
sol
g_yellow_hp_r
G.YELLOW HP-R
   30


   1/9
   8


   7-8
   5


   5
   4-5


   4-5
   4-5


   4-5
sol
orange_hp_n
ORANGE HP-N
   25


   1/9
   7


   6-7
   4-5


   4-5
   4-5


   5
   4-5


   4
alt_b
red_hp_b
RED HP-B
   30


   1/9
   8


   7-8
   5


   4-5
   4-5


   5
   5


   4-5
fushsia_hp_3b
FUCHSIA HP-3B
   30


   1/9
   8


   7-8
   5


   4-5
   4-5


   5
   5


   5
cift
fluor_yellow

FLUOR YELLOW


1502-343-44-

fluor_orange

FLUOR ORANGE


1502-343-43-

flour_red

FLUOR RED


1502-343-43-

fluor_pink

FLUOR PINK


1502-33-43-43-

fluor_green

FLUOR GREEN


1503443-4-

fluor_yellow_nf

FLUOR YELLOW NF


1502-343-44-

fluor_orange_nf

FLUOR ORANGE NF


1502-343-43-

fluor_red_nf

FLUOR RED NF


1502-343-43-

fluor_pinl_nf

FLUOR PINK NF


1502-33-43-43-

fluor_green_nf

FLUOR GREEN NF


1503443-4-

Berqua Renk Pastaları

Berqua Renk Pastaları    
Berqua Yellow H3G-Q

C.I Pigment Yellow 154
berqua_yellow_h3gBerqua Red FG-Q

C.I Pigment Red 112
berqua_red_fg

Kullanılmaya Hazır Pastalar

Kullanıma Hazır Pastalar 
white_ctWhite CT
Kullanıma hazır yüksek örtücülükte ve haslıkta beyaz baskı patı.
Ready-made matt white paste which gives high covering and fastness properties.
white_cteWhite CTE
Kullanıma hazır yüksek haslıkta ve ekonomik beyaz baskı patı.
Ready-made, economic, matt white paste which gives high fastness properties.
white_sweWhite SWE
Kullanıma hazır su bazlı, yumuşak ve elastik beyaz baskı patı.
Water based Ready-made, elastic and soft matt white printing paste.
white_lak_sl_bWhite LAK SL-B
Kullanıma hazır su bazlı, yumuşak ve elastik beyaz baskı patı.
Water based Ready-made, elastic and soft matt white printing paste.
crack_white_bgCrack White BG
Kullanıma hazır çatlayan beyaz baskı patı.
Ready-made white printing paste for cracking effect.
white_cdbWhite CDB
Kullanıma hazır yüksek haslıklı koyu zemin patı.
Ready-made printing paste to obtain bright prints on dyed ground.
white_daWhite DA
Kullanıma hazır yüksek haslıklı yumuşak koyu zemin patı.
Ready-made, printing paste to obtain bright and soft prints on dyed grounds.
white_tp_10White TP-10
Kullanıma hazır yüksek haslıklı yumuşak koyu zemin patı.
Ready-made, printing paste to obtain bright and soft prints on dyed grounds.
disprint_c_22Disprint C-22
Kullanıma hazır yüksek haslıklı ve yumuşak tuşeye sahip aşındırma patı.
Ready-made discharge printing paste which has a very soft handle and high fastness properties
disprint_c_76Disprint C-76
Kullanıma hazır yüksek haslıklı ve yumuşak tuşeye sahip aşındırma patı.
Ready-made discharge printing paste which has a very soft handle and high fastness properties.
disprint_wDisprint W
Kullanıma hazır yüksek haslıklı ve yumuşak tuşeye sahip beyaz aşındırma patı.
Ready-made white discharge printing paste which has a soft handle and high fastness properties.
white_lak_slWhite LAK SL
Esnekliği çok yüksek ve çok yumuşak, plastik görünümünde su bazlı beyaz örtücü hazır ürün.
Water based Ready-made highly elactic White paste giving very soft and plastic effect.
white_lak_sl_aWhite LAK SL-A
Esnekliği yüksek ve yumuşak, plastik görünümünde su bazlı beyaz örtücü hazır ürün.
Water based Ready-made elastic White paste giving soft and plastic effect.
white_lak_ndWhite LAK ND
Esnekliği yüksek ve yumuşak, plastik görünümünde geç kuruyan su bazlı beyaz örtücü hazır ürün.
Water based Ready-made elastic White paste with non-drying characteristic, giving soft and plastic effect.
white_lak_sl_dsWhite LAK SL-DS
Düşük sıcaklıkta fikse olabilen , esnekliği yüksek ve çok yumuşak , plastik görünümünde su bazlı beyaz örtücü hazır ürün.
Water based Ready-made elastic white paste with curing at low temperture characteristic,
giving soft and plastic effect.
White 303-T
Aşındırma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış beyaz pasta.
White paste for discharge printing systems.
hydrolak_eHydrolak E
Parlak ve plastik bir görünüm veren, kullanıma hazır elastik şeffaf baskı patı.
Ready-made elastic and transparent printing paste, designed to obtain lacquered and glossy effects.
hydrolak_ndHydrolak ND
Parlak ve plastik bir görünüm veren , kullanıma hazır ve geç kuruma özelliğine sahip elastik şeffaf baskı patı.
Ready-made elastic and transparent printing paste , with non-drying charasteristic, designed to obtain lacquered and glossy effects.
hydrolak_dsHydrolak DS
Düşük sıcaklıkta fikse olabilen , parlak ve plastik bir görünüm veren , kullanıma hazır elastik şeffaf baskı patı.
Water based Ready-made elastic and transparent printing paste with curing at low temperture characteristic, designed to obtain lacquered and glossy effect.
crak_clearCrack Clear SF
Kullanıma hazır çatlayan şeffaf baskı patı.
Ready-made transparent printing paste for cracking effect.

Özel Efekt Ürünleri

Özel Efect Ürünleri,
Pearl_paste_crm","Pearl Paste CRM
Kullanıma hazır sedef baskı patı.
Ready-made pearlescent printing paste.
Fertige perlende Druckpaste."
metal_binder_cm","Metal Binder CM
Metal tozu ile baskı için kullanıma hazır pat.
Ready-made printing paste for metal powder.
Fertige Druckpaste für Metallpulver."
glitter_h_20","Glitter H-20
Simli baskı için yumuşak baskı patı.
Cut clear for glitter printing.
Die weiche Druckpaste für den silbernen Druck."
gold_paste_s","Gold Paste S
Kullanıma hazır altın efektli baskı patı
Ready-made Gold printing paste.
Fertige Druckpaste für den Goldeffekt"
exprint_ht","Exprint HT
Yüksek fikse sıcaklığında kabartma efekti veren kullanıma hazır baskı patı.
Expanding printing paste for relief effects at high fixing temperatures.
Erweiternde Druckpaste für Reliefeffekte bei hohen Fixierungstemperaturen."
exprint_clt","Exprint CLT
Düşük fikse sıcaklığında kabartma efekti veren kullanıma hazır baskı patı.
Expanding printing paste for relief effects at low fixing temperatures.
Erweiternde Druckpaste für Reliefeffekte bei niedrigen Fixierungstemperaturen."
exprint_flx","Exprint FLX
Yüksek fikse sıcaklığında elastik kabartma efekti veren kullanıma hazır baskı patı.
Elastic Expanding printing paste for relief efects at high fixing temperatures.
Sich bei hohen Temperaturen ausdehnende elastische Druckpaste für Reliefeffekte"
translak_fa","Translak FA
Yumuşak bir tuşeye ve yüksek haslıklara sahip kullanıma hazır varak tutkalı.
Ready-made foil adhesive which has a very soft handle and high fastness properties.
Fertige Klebefolie, die sehr weichen Handgriff und hohe Festigkeitseigenschaften hat

Dijital Baskı Boyaları

Yapım Aşamasında