+90 232 479 34 80
7080 Sok No:7 Bornova/İzmir

Stok İsmi ÜRÜN TANIMI
BONDERITE S-ST 2702Banyo temizliğinde kullanılan iri taneli toz alkali üründür.
BONDERITE S-ST 2183TSaç yüzeylerden sökülmesi en zor boyalar için geliştirilmiş alkali, sıvı malzemedir.
BONDERITE S-PR P-21Demir ve çelik parçaların paslanmadan korunması içinkullanılan bir pasivasyon maddesidir.
BONDERITE S-PR 7400 DRÇelik ve dökme demirin, kapalı ambarlarda ara stoklanması sırasında korozyona karşı pasivasyon maddesi olarak kullanılır.
BONDERITE S-PR 6788Demir ve çelik malzemelerin, kapalı alanlarda stoklanmaları sırasında pasa karşı korunması için kullanılan bir pasivasyon maddesidir.
BONDERITE S-PR 6750 30KGMetal işleme endüstrisinde, motor ve transmisyon üretiminde kesme, presleme yada derin çekme işlemlerinden sonraki temizleme, çelik -dökme demir malzemelerinin eşzamanlı pasifleştirilmesinde kullanılır.
BONDERITE S-PR 26 170 KGKapalı alanlarda depolama öncesinde çelik, dökme demir ve sıcak daldırma galvaniz yüzeylerde kullanılan korozyon dayanımı sağlayan üründür.
BONDERITE S-PD 828 HK 220 KGBoya koagülasyon ürünüdür.
BONDERITE S-OT GP 43Sert plastik veya çelik bilya gibi ekipler ile beraber; hassas ve kaba çapak alma, temizleme,yüzeyi düzgünleştirme, sivri bölgeleri yuvarlatma ve parlatma amacıyla özellikle demir, şartlara bağlı olarak bakır ve pirinç için kullanılan bir üründür.
BONDERITE S-MA 98Ham gövdede kaynak birikintilerini azaltmaya yönelik kullanılan su bazlı bir malzemedir.
BONDERITE S-AD 50HCl asit için kullanılabilen sentetik, sıvı bir inhibitördür.
BONDERITE S-AD 31AFosforik ve sülfirik asit inhibitörüdür.
BONDERITE M-ZN SÇelik ve demir yüzeylerde kalın kristaller içeren çinko fosfat tabakası oluşturur.
BONDERITE M-ZN RÇelik ve demir yüzeylerde kalın kristaller içeren çinko fosfat tabakası oluşturur.
BONDERITE M-ZN C 5012Demir, çelik ve çinko yüzeylerde 3-8 gr/m2 kalınlığında kalın, ince kristalli çinkofosfat tabakası meydana getiren, daldırma yöntemiyle uygulanan, az çamur yapan, sıvı bir mamüldür.
BONDERİTE M-ZN 5205 Daldırma yöntemiyle uygulanan, kendinden hızlandırıcılı, demir yüzeylerde korozyon direncini arttıran, boya tutunma kabiliyetini artıran, ince kristalli çinko fosfat oluşturan sıvı bir üründür.
BONDERITE M-ZN 2748 MUÇelik, galvaniz ve alaşım kaplama (Zn/Ni) yüzeylere uygun nitrit ve nikel içermeyen bi katyonik fosfatlama prosesi ürünüdür. önce kristal yapıda mangan içeren çinko fosfat oluşturur.
Bonderite M-ZN 2742 R5Bonderite M-ZN 2742 R5, çelik,alüminyum,çinko ve çinko kaplanmış yüzeyler üzerinde mikro kristalli ve mangan içerikli çinko fosfat tabakalarını oluşturan nitritsiz ve nikelsiz bir fosfatlama prosesidir.
BONDERITE M-ZN 952 RX-AÇelik, demir ve galvaniz yüzeylerde homojen, ince kristalli, püskürtme yöntemiyle uygulanan, korozyon direncine sahip, boya performansını arttıran çinko fosfat banyo hazırlama ve ilave ürünüdür.
BONDERITE M-ZN 20Demir, çelik yüzeylerde daldırma yöntemiyle uygulanan, az çamur yapan sıvı çinko fosfat ürünüdür.
BONDERITE M-PT 54NCKorozyon önleyici ve boya yapışkanlığını arttırıcı asidik, krom içermeyen ve daldırma yada püskürmeyle uygulanabilen kimyasaldır.
BONDERITE M-PA BLACK OXIDEDemir ve çelik yüzeylerde koyu siyah oksit tabakası oluşturan, tozbir mamüldür.
BONDERITE M-NT 40042 JCÖzellikle çelik, çinko, aluminyum yüzeyler için tek basamaklı temizleme ve nano kaplama kimyasalıdır. Fosfat proseslerine göre daha basit, daha kontrollü ve çamur oranı minimize edilmiştir.
BONDERITE M-NT 4850-2Korozyon direncini artıran nano kaplama ürünüdür.
BONDERITE M-NT 1Fosfat ve VOC (uçucu organik bileşikler) içermeyen, boyalı metal yüzeylerin korozyon direncini arttıran nano kaplama ürünüdür.
BONDERITE M-FE 3962Galvaniz, çelik ve alüminyum yüzeylerin yağını alıp temizler. CRS ve demir yüzeylerde homogen olarak demir fosfat tabakası oluşturur.
BONDERITE M-FE 1070Demir fosfat tabakası oluşturan,korozyon direncini artıran, organik kaplamanın yüzeye tutunmasını artıran bir üründür.
BONDERITE M-CR 1200SMIL-C-5541 B ve MIL-C81706 normlarına uygundur. Aluminyum yüzeyinde daldırma, püskürtme, fırça ile sürme yöntemleriyle sarı kromat oluşturan toz bir üründür.
BONDERITE M-AD Mn-4Mangan fosfat için hızlandırıcı ürünüdür.
BONDERITE M-AD 4055Fosfat banyolarının hazırlanma ve çalışma sırasında değerini düşürmek için kullanılan sıvı bir mamüldür.
BONDERITE M-AD 131Fosfatlama proseslerinde (daldırma veya püskürtme) hızlandırıcı olarak kullanılan sıvı mamüldür. Direkt olarak ilave edilir.
BONDERITE M-AD 99Çinko fosfat banyolarInda düşen serbest asit ile beraber banyodaki HA miktarını yükseltmek için kullanılan sıvı bir üründür.
BONDERITE M-AD 80LDeoxylyte banyolarının pH değerini düzeltmek veya yükseltmek için kullanılan sıvı bir üründür.
BONDERITE M-AD 69Fosfat banyolarında kimyasal temizlik ve toplam asit değerini yükseltmek için kullanılan sıvı bir mamuldür.
BONDERITE L-MR 21466 (Kesme Sıvısı)Çelik, paslanmaz, dökme demir ve alüminyum gibi çoğu metaller için uygundur. 
Kullanılabilen tüm su kaynaklarında dengeli ve düşük köpüklenme sağlar. 
BONDERITE C-NE 10466 ile birlikte çalışır. 
* Çok iyi karışabilen soğutma sıvısı. 
* Yüksek kayganlık 
* Bakterisit içermez 
* Boron içermez 
* Mükemmel korozyon koruması 
BONDERITE L-MR 71-2Genel amaçlı kesme sıvısıdır.
BONDERITE L-MR 62/5Metal Sektöründe dökme demir, çelik malzemelerin işlenmesinde, boru
endüstrisinde kullanılan mineral yağ ve nitrit içermeyen bir soğutma ve kesme sıvısıdır. Multan 62/5 TR, yapısındaki özel kimyasal maddeler ile yağlama ve pasa karşı koruma efekti vererek, uzun süreli stabil çalışma imkanı sağlar.
BONDERITE L-FG M 15Soğuk şekillendirme kimyasalıdır.
BONDERITE C-NE 10466 (Nötr Temizleyici)Oda sıcaklığında uygulanabilir. Püskürtme, yüksek veya alçak basınç veya daldırma ile uygulanabilir. Proses korozyon koruması sağlamak için demir ve demir dışı alaşımlarla uyumlu. 
Su bazlı nötr temizleyici ,Düşük sıcaklıkta yüksek temizleme performansı ,En yaygın su sertliklerin de köpürme olmaz ,Mükemmel korozyon koruması . 
BONDERITE C-NE 5225Metal işleme endüstrisinde, kesme, derin çekme veya presleme sonrasında, püskürtme sistemlerde, çelik, döküm ve silumin parçalarda kullanılan nötral bir yağ alma maddesidir. Yüzey temizleme işleminden sonra metal yüzeyini pasive ederek, geçici olarak paslanmadan korur.
BONDERITE C-NE 5088Metal işleme endüstrisinde, kesme ve soğutma sıvıları, ışıl işlem yağları ve diğer metal işleme yağlarının metal yüzeyinden giderilmesinde kullanılır. Çelik, demir ve demir-dışı metaller için kullanımı uygun organik korozyon inhibitörlerinden, noniyonik yüzey aktif maddelerden oluşan bir üründür.
BONDERITE C-NE 3300 Metal işleme, motor ve vites üretim endüstrilerinde kesme,damgalama yada presleme sonrası temizlemede aynı zamanda çeliği, dökme demiri ve alüminyumu pasifleştirmedekullaılır.
BONDERITE C-NE 810Metal işleme endüstrisinde, kesme ve soğutma sıvıları, ısıl işlem yağları ve diğer metal işleme yağlarının metal yüzeyinden giderilmesinde kullanılan; çelik, demir ve demir-dışı metaller için uygun, organik ve inorganik komponentlerden oluşan bir üründür. Yüzey temizleme işleminden sonra metal yüzeyini pasive ederek, geçici olarak paslanmadan korur.
BONDERITE C-NE 400Kesme, preslemeden sonra temizler. Aynı zamanda çelik ve dökümü passive eder. Motor ve transmisyonların üretiminde ve metal işleme endüstrisinde kullanılır. Bir veya daha fazla zonlu püskürtme makinalarInda kullanIır.
BONDERITE C-IC SUPERACID CLEANERdemir ve çelik için yağ alma efekti de olan sıvı, fosforik asit bazlı pas alma maddesidir. Suda çözündüğünde metal yüzeylerde korozyona direnç sağlayan ve boya tutunmasını arttıran ince bir fosfat tabakası oluşturur.
BONDERITE C-IC NOVAETCH Aluminyum ve aluminyum alaşımlarında, metalin tahrip edilmeden aşındırılmasını sağlayan sıvı, asidik bir üründür.
BONDERITE C-IC HDG 20ASıcak galvaniz ve çinko kaplama proseslerinde demir ve türevi malzemelerin ortam sıcaklığında temizlenmesi için özel olarak formüle edilmiş ,inhibitör içeren asidik bir kimyasaldır.
BONDERITE C-IC 13120Demir ve çelik için yağ alma efekti de olan pas ve tufal alma maddesidir. İçerisindeki inhibitörler yardımıyla metali aşındırmadan pas ve tufal çözer.
BONDERITE C-IC 4902 Yüzeydeki oksitleri ve önceki alkali banyolardan kalan kalıntıları temizlediği gibi alüminyum ve alaşımlarında aşındırma yapar. Tek aşamada temizler, aşındırır ve oksit tabakasını ortadan kaldırır.
BONDERITE C-IC 3400Demir parçalar için hızlı reaksiyona giren aşındırma ve pas giderme malzemesidir.
BONDERITE C-IC 2000 THAluminyum profillerin aşındırma etkili yağ alma işleminde kullanılan asidik yapıda bir üründür.
BONDERITE C-IC 171 Aluminyum ve alaşımlarında kromatlama öncesi daldırma yöntemi ile uygulanan yağ alma ve oksit giderme maddesidir.
BONDERITE C-IC 131 TH Aluminyum profillerin püskürtme yöntemiyle, aşındırma etkili yağ alma işleminde kullanılan asidik yapıda bir üründür.
BONDERITE C-AK UPONÜzerindeki yağı kuruyan parçalar,teller ve rulmanların temizlenmesi ve dökme demir ve çelikten yapılma parçaların pigmentli ve yağ asidi içeren tellerinin ve ağır yağlarının temizlemesinde kullanılır.
BONDERITE C-AK RT 1022RDüşük sıcaklıkta çalışabilen, fosfat içermeyen, çift komponentli sıvı yağ alma ürünüdür. Çelik, demir ve aluminyum yüzeyler için uygundur.
BONDERITE C-AK G 414Aluminyum ve alaşımları ile çelik, çinko, magnezyum,kadmiyum, bakır ve alaşımları gibi yüzeylerin, püskürtme sistemlerde temizlenmesinde kullanılan, düşük alkaliteli sıvı bir üründür.
BONDERITE C-AK A 52Demir ve çelik malzemeleri yüzey işlem öncesi daldırma yöntemi ile temizleyen toz, bazik bir yağ alma ürünüdür.
BONDERITE C-AK 11010Metal yüzeyinde oluşmuş karbonlaşmış tabakaları ve kirlilikleri daldırma ve püskürtme sistemlerde temizleyen toz, alkali yağ alma ürünüdür.
BONDERITE C-AK 7163 CF/3Püskürtme ve daldırma sistemlerde, sac, demir,elektrogalvaniz ve daldırma galvaniz yüzeylerin yağ alma ve temizlenme operasyonlarında kullanılan, alkali, sıvı üründür.
BONDERITE C-AK 6706Demir, çelik, renkli metaller ve çinko kaplI yüzeylerin sprey sistemlerde yağını almak için hazırlanmış orta alkali sıvı bir üründür. Aluminyum temizliğinden önce, uygunluğu kontrol edilmelidir.
BONDERITE C-AK 6565Daldırma ve püskürtme yöntemiyle, polisaj kalıntılarının, şekillendirme yağlarının, sertleşmiş yağ tabakalarının temizlenmesinde kullanılan toz, alkali bir üründür. Çinko, zamak, alüminyum metallerinin ve bunların alaşımlarının temizlenmesinde kullanılması uygun değildir.
BONDERITE C-AK 5850Metal sektöründe ,otomotiv sektöründe ve tamir atölyelerinde kesme, basma ve şekillendirme işlemleri sonrası bütün metellerin temizlik işlemi için kullanılır. Aluminyum alaşımları ,bakır, kalay ve çinko gibi metalleri olumsuz olarak etkilemez. Aynı banyo içerisinde peşpeşe temizlenmeleri de mümkündür.
BONDERITE C-AK 5800Alkali, sıvı yağ alma ürünüdür.
BONDERITE C-AK 99Aluminyum yüzeyi üzerindeki yağ ve polisaj pastası gibi kirlerin uzaklaştırılmasında daldırma tipi banyolarda kullanılan silikat içermeyen, ıslatıcı özelliği olan toz bir üründür.
BONDERITE C-AK 74Emaye sektöründe pasivasyon amacı ile, aynı zamanda hafif yağlı yüzeylerin temizliğinde kullanılabilen bir üründür.
BONDERITE C-AK 47Demir ve alaşımlarının yanında bakır, pirinç, zamak parçaları yüzeyindeki yağ ve polisaj pastası kalıntılarının temizlenmesinde kullanılan orta alkali, noniyonik yüzey aktif maddeler içeren toz üründür.
BONDERITE C-AK 40 VElektrogalvaniz, daldırma galvaniz, soğuk çekilmiş alüminyum, paslanmaz çelik ve alüminyum/çinko kaplamaların yüzeyinden hadde ve koruyucu yağın temizlenmesinde kullanılan, doğada parçalanan yüzey aktif madde içeren alkali bir üründür.
BONDERITE C-AK 32Emaye öncesi sıcak yağ alma işleminde banyolarda daldırma şeklinde kullanılan yüksek alkali, silikat, fosfat ve yüzey aktifler içeren toz üründür.
BONDERITE C-AK 18 Aluminyum yüzeyi üzerindeki yağ ve polisaj pastası gibi kirlerin uzaklaştırılmasında daldırma tipi banyolarda kullanılan silikat içermeyen, ıslatıcı özelliği olan toz bir üründür. Alüminyum yüzeyi üzerinde aşındırma yapmayıp, çok parlak yüzeylerde bile matlaşmaya neden olmaz.
BONDERITE C-AD RT-1020SDaldırma ve püskürtme yağ alma banyolarında, yağ alma efektine katkı noniyonik yüzey aktif madde, 25- 30 o C de çalışan sıvı üründür.
BONDERITE C-AD CWYalnız veya yağ alma banyolarına katkı olarak kulanılan yüzey aktif madde içeren, 25- 45 o C de çalışan sıvı bir üründür.
BONDERITE C-AD 42900- DEFOMERMetal yüzeyine yapışmayan, su bazlı köpük kesicidir. Yeni suda çözünür paketi ile, kolay ve temiz bir uygulama sağlar, fazla kullanımın önüne geçer.
BONDERITE C-AD 1561Daldırma ve Püskürtme yağ alma banyolarında, yağ alma efektine katkı için kullanılan noniyonik yüzey aktif madde içeren, 50 o C üzerinde çalışan sıvı üründür.
BONDERITE C-AD 1275 Püskürtme yağ alma banyolarında yağ alma efektine katkı için kullanılan noniyonik yüzey aktif madde içeren, 45 °C nin üzerinde çalışan sıvı bir mamüldür.
BONDERITE C-AD 0508Püskürtme yağ alma banyolarında, yağ alma efektini arttıran noniyonik yüzey aktif madde içeren, 50-80 derece arasında çalışan sıvı bir mamüldür. Düşük kirliliğe sahip yüzeylerde, tek başına da kullanılabilir.

Loctite için bakım kataloğunu görüntülemek için tıklayın.

Made by ersagroup.com