ADIINCI NAMEİŞLEVİ
AGNIQUE ABS 65 C4 Anyonik yüzey aktif madde ve solvent karışımıAnyonik bir emülgatör olan Agnique ABS 65 C4 nonionik emülgatörlerden Agnique CSO 20, Agnique NP 15 veya Agnique NP 10 P ile kombine edilerek bazı organikfosforlular, anilidli herbisidler ve sentetik piretroidlerde kullanılır.
AGNIQUE BL 1281Anyonik- noniyonik emülgatör karışımıTek başına yada Agnique CSO 20 , Agnique TSP 16 veya Agnique BL 1594 ile kombine edilerek xylol’de çözünen birçok etken maddenin emülsiye edilmesinde başarı ile kullanılır.
AGNIQUE BL 1594Noniyonik emülgatör karışımıOrganik fosfor bazlı insektisidlerin formülasyonlarında, Agnique BL 1787 ve Agnique BL 1281 ile birlikte kombine edilerek kullanılır.
AGNIQUE BL 1787Anyonik- Noniyonik emülgatör karışımıAgnique CSO 20 ve Agnique BL 1594 ile kombinasyonları herbisidlerde (isooctylester ve trifluralin) ve organik fosforlularda emülsiye edici olarak kullanılır.
AGNIQUE CSO-20Yağ bazlı poliglikol eterNoniyonik yapıdaki Agnique CSO 20’nin, Agnique BL 1787 veya Agnique BL 1281 ile kombinasyonları organik fosforlu insektisidlerde, phenoxy bileşikler, anilin ve anilidli herbisidlerde ve bazı akarisidlerde WHO’ya uygun emülsiyon stabilitesi verir.
AGNIQUE CSO-35Yağ bazlı poliglikol eterNoniyonik yapıdaki Agnique CSO 35 F’nin, Agnique BL 1787 veya Agnique BL 1281 ile kombinasyonları organik fosforlu insektisidlerde, phenoxy bileşikler, anilin ve anilidli herbisidlerde ve bazı akarisidlerde WHO’ya uygun emülsiyon stabilitesi verir. Kolza ve kanola yağı emülsiyonlarında bir yardımcı emülgatörle birlikte sağlam emülsiyonlar oluşturabilmektedir.
AGNIQUE ESO 81-GEpoksidize bitkisel yağAdjuvan olarak film tabakası oluşturur ve yüzey gerilimini düşürür.
AGNIQUE SLS 90 PSodiumdodecylsulphateMükemmel bir ıslatıcı ve disperse edici ajandır
PLURONIC PE 10500Alkyl phenol ethoxylate and propoxylateMükemmel bir emülsifiye edicidir.